Gwirfoddoli gyda Cletwr

Gwirfoddolwyr Beti Wyn a Chris yn gwneud siytni

Gwirfoddolwyr Beti Wyn a Chris yn gwneud siytni

Mae prosiect Cletwr yn dibynnu ar gefnogaeth y tîm mawr o wirfoddolwyr sy'n helpu i gadw ein costau isel a sicrhau y gallwn gynnig siop a caffi ardderchog, ac ystod o wasanaethau ar gyfer y gymuned.

Ond nid yw cadw costau i lawr yr unig reswm y mae pobl yn gwirfoddoli (ac mae gennym ar hyn o bryd dros 50 o bobl yn helpu allan yn rheolaidd). Maent yn gwneud hynny am nifer o resymau:

Yn helpu cadw'r gymuned yn fyw
Mynd allan o'r tŷ a chwrdd â phobl
Gadw'r meddwl yn weithgar yn ystod ymddeoliad
Gwneud ffrindiau newydd
Ddod oddi ar y Playstation am ychydig oriau (yn onest! Dyna sylw gan un o'n gwirfoddolwyr ifanc)
Yn dysgu sgiliau newydd neu sgleinio hen sgiliau
Gall fod yn flinderus ar adegau, ond mae'n llawer o hwyl.

Mae gennym wirfoddolwyr o bob oedran, o 13 oed hyd i beidiwch-â-busnesu! Mae gennym ystod eang iawn o dasgau y mae angen eu gwneud, o bryd i'w gilydd ac yn rheolaidd, gan gynnwys gweini a stocio'r silffoedd yn y siop, yn gweini yn y caffi (gan gynnwys hyfforddiant llawn ar sut i wneud Cappucino ewynnog), gwneud jamiau a siytni, yn gwasanaethu ar y Bwrdd, yn gwneud paentio a DIY, yn helpu i drefnu digwyddiadau, lladd y gwair, golchi'r ffenestri, cyfrif'r arian a llawer mwy.

Felly, os hoffech chi roi cynnig arni, galw heibio am sgwrs a chael gwybod beth y gallwn ei gynnig i chi.

Cewch lawrlwytho ffurflen gais gwirfoddoli yma

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration