Siop Cynfelyn

Y siop fach orau yn Nhre'r ddol !

Mae’r siop yn derbyn adborth gwych gan gwsmeriaid sy’n dod yn ôl i siopa yma dro ar ôl tro – llawer ohonyn nhw’n defnyddio eu ‘cyfrif credyd o chwith’. Mae hyn yn rhoi’r arian i’r siop i stocio’r silffoedd ymlaen llaw a dyma’r llinyn bogel i lawer o siopau cymunedol yn y DU.

Mae Siop Cynfelyn yn anelu at ateb gofynion y gymuned. Nid yn unig ei bod hi ar garreg eich drws, ond mae’n llwyddo i lenwi gofod bach gyda pheth wmbredd o ddanteithion blasus. Gallwch sticio i’r bargeinion neu’ch tretio’ch hun i’ch hoff gynnyrch lleol o’r ansawdd gorau. Neu gallwch chi gymysgu’r ddau.

Rydym yn gwerthu cacennau a bara cartref, selsig a byrgers blasus Rob Rattray a Phorchell, iogyrt Rachel’s Dairy a ffrwythau a llysiau ffres a lleol. Mae yna ddewis deniadol iawn o winoedd da a chwrw diddorol – gyda bargeinion arbennig dros yr haf.

Mae’r llaeth bob amser am bris isel, byddwch yn cael hyd i fwydydd cyfleus rhad yn y rhewgell ac ystod wych o nwyddau sylfaenol i’r cartre am bunt yn unig... Mae yna fargeinion gwahanol bob wythnos. Felly, galwch heibio i weld beth sy’n newydd!

Dyddiau Cyflenwi - manylion i ddod yn fuan!!Fresh fruit and vegetables

Fresh fruit and vegetables

 

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration