Cynllun Credyd o Chwith Siop Cynfelyn


Ydych chi'n gwsmer rheolaidd yn Siop Cynfelyn a Chaffi Cletwr? Beth am agor cyfrif credyd o chwith?

Trefniad yw Cynllun Credyd o Chwith lle gallwch dalu swm o’ch dewis ymlaen llaw ag arian parod neu siec i gyfrif neilltuedig yn Siop Cynfelyn. Bob tro y byddwch yn prynu unrhyw beth o’r siop neu gaffi, dynnir y pris o’r cyfanswm yn eich cyfrif.  

Beth yw’r manteision?


Cyfleustra: cewch siopa hyd yn oed os ydych wedi gadael eich pwrs neu’ch waled gartre.
Diogelwch: gallwch anfon eich plant ifainc i’r siop heb roi arian iddyn nhw.
Llif arian: diwedd y mis? Dim arian? Gallwch ddal i siopa os oes arian yn eich cyfrif credyd o chwith.
Helpu Siop Cynfelyn: gallwn ddefnyddio’r arian sydd gan bobl yn eu cyfrifon i helpu’r llif arian ac i brynu amrywiaeth ehangach o stoc a mwy ohoni.

Pwy gaiff agor cyfrif?


Yn amodol ar y siop yn cymeradwyo cais, caiff unrhyw un agor a gweithredu cyfrif cwsmer. Os ydych o dan 18 oed, bydd angen rhiant/gwarcheidwad i agor eich cyfrif cwsmer. Gall y siop ar ei disgresiwn hithau’n unig, gan weithredu’n rhesymol, agor neu gau cyfrif(on) cwsmer(iaid).
 

Sut gallaf agor cyfrif?


Cwblhewch ffurflen gais (ar gael wrth y til neu lawrlwytho ffurflen yma)

Beth sy'n digwydd wedyn?


Anfonir llythyr atoch yn cydnabod eich cais ac yn esbonio manylion llawn y cynllun hwn. Wrth wneud eich taliad cyntaf, rhoddir cerdyn i chi y mae’n rhaid i chi ei ddefnyddio wrth brynu unrhyw nwyddau/gwasanaethau ar eich credyd o chwith.

Ydy hi'n gweithio?


O ydy! Erbyn hyn mae ein cwsmeriaid yn gwario dros £25,000 y flwyddyn drwy eu cyfrifon credyd o chwith.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration