Newyddion diweddaraf am Gwmni Cletwr

Clwb Cosy - Dyddiadau archebu 2018 (17-12-2016)

Mae dyddiadau archebu olew yn 2018 bellach ar gael. Yr un nesaf fydd 27ain o Ebrill.
Stori lawn

Cylchlythr newydd nawr ar gael (24-11-2016)

Mae'r cylchlythr diweddaraf (Gaeaf 2016) bellach ar gael
Stori lawn

Gwobr gwirfoddoli i Cletwr (28-08-2016)

The Cletwr team at the WCVA awards 2016

The Cletwr team at the WCVA awards 2016

delwedd fwy
Mae Cwmni Cletwr wedi'i gwobrwyo fel 'Grŵp Gwirfoddolwyr y Flwyddyn' gan WCVA
Stori lawn

Cylchlythr newydd nawr ar gael (29-04-2016)

Mae'r cylchlythr diweddaraf (Gwanwyn 2016) bellach ar gael. Cewch ei ddarllen yma

Darllenwch amdanon ni ar Blog y Loteri Fawr (02-02-2016)

Mae prosiect Cletwr wedi cael sylw mewn erthygl ar blog y Loteri Fawr.
Stori lawn

Cyfarwyddwyr Newydd (23-11-2015)

Etholwyd dau cyfarwyddwr newydd i'r Bwrdd yn ystod y CCB ar 22 Tachwedd, sef Barry Wise a Rose Phillips.
Stori lawn

Croeso Suzanne! (03-09-2015)

Suzanne Davies, Business Assistant

Suzanne Davies, Business Assistant

delwedd fwy
Yn dilyn ymadawiad Lowri i jobyn newydd, croesawn ein Cynorthwyydd Busnes newydd, Suzanne Davies.
Stori lawn

Teithiau Cerdded y Gwyll (09-03-2015)

Yn rhan o Gweithgareddau Mis Ebrill Dwristiaeth Ceredigion
Stori lawn

SWYDD WAG Cydlynydd Digwyddiadau Cymunedol Rhan-amser (03-02-2015)

Rydym am gyflogi person cymwysedig addas i ddwyn ein rhaglen ddigwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi yn ei blaen yn Siop Cynfelyn
Stori lawn

Archeb olew gwresogi cyntaf (30-01-2015)

Fe fydd yr archeb cyntaf o olew tanwydd yn mynd i mewn ar Chwefror 2il. Archebion erbyn Dydd Sul 1af.
mwy

Cylchlythyr y gaeaf 2014-15 allan yn nawr! (11-12-2014)

Er mwyn ei ddarllen, dilynwch y dolen isod:
mwy

Siop siarad yn Siop Cynfelyn! (21-10-2014)

Pob 3ydd Sadwrn o bob mis yn y caffi, cyfleu i chi ymarfer eich Cymraeg a siarad efo pobl syn dysgu. 11yb ymlaen - dewch mewn llu i fwynhau Cymraeg a choffi!

Diweddariad ar y prosiect ail-ddatblygu (04-08-2014)

Er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir cynaliadwy i’r busnes, ac ehangu ei wasanaethau a'i effaith, mae'r cwmni yn chwilio am arian i brynu Gwasanaethau Cletwr a chodi adeilad newydd, deniadol, cynaliadwy.
Stori lawn

Dosbarthiadau Cymraeg yn Siop Cynfelyn (12-01-2014)

Mae cwrs o 8 dosbarthiadau gydag Medi James. Yn dechrau ar 15 Ionawr 2014, rhwng 7:00-08:30, mae'r dosbarthiadau wedi eu hanelu at y rhai sydd â pheth gwybodaeth o'r iaith.
Stori lawn

Cylchlythr Nadolig allan yn nawr! (05-12-2013)

Rhowch clic isod i'w ddarllen
mwy

Llwybr Cletwr (05-12-2013)

Os ydych yn chwilio am gweithgareddau awyr agored llawn hwyl i rannu gyda eich ymweliad teulu Siop Cynfelyn ar ôl y Nadolig ac yn cymryd rhan yn y Llwybr Cletwr.
Stori lawn

Cofnodion y CCB (05-12-2013)

Mae'r cofnodion y cyfarfod Cyffredinol, 6 Hydref, ar gael. Cliciwch y ddolen isod i'w ddarllen.
mwy

Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cyntaf Cwmni Cymunedol Clewr! (13-09-2013)

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cwmni Cymunedol Cletwr, y cwmni cymunedol sy’n rheoli Siop Cynfelyn@Cletwr, ddydd Sul 6 Hydref yn Llan-fach, Tre Taliesin.

Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 3.30 gyda the a theisennau’n cael eu gweini a bydd cyfle i gymdeithasu.

Stori lawn

Somebody somewhere should do something about this sometime' . . . a sut gwnaethom ni hynny'n union yn Siop Cynfelyn!! (06-07-2013)

Y mae gwirfoddolwraig Anne Owen wedi ysgrifennu erthygl ar gyfer Transition Network am Siop a Chaffi Cynfelyn a'r effaith gadarnhaol y mae wedi ei gael ar y gymuned leol. Dyma flas ohono:
Stori lawn

Helpwch i gael Siop Cynfelyn ar ei thraed a chynilo arian yn barod i’w wario yr un pryd. (18-01-2013)

Mae angen tua £6,000 arnon ni erbyn dechrau mis Mawrth i brynu stoc i’r siop.
Stori lawn

Hyfforddiant i Wyrfoddolwyr Siop Cynfelyn (18-01-2013)

Trefnir sesiynau hyfforddi i wirfoddolwyr yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, gyda'r sesiwn gyntaf ar gyfer yr HOLL wirfoddolwyr ar ddydd Sul 3 Chwefror, 2.30-4.30yh yn y Cletwr.
Stori lawn

Y gymuned yn dathlu – wrth i siop y pentre baratoi i ailagor... (18-01-2013)

Mae un o’r mannau mwyaf adnabyddus i ymwelwyr dorri siwrnai yng ngogledd Ceredigion sydd hefyd yn gyrchfan poblogaidd i bobl leol, yn paratoi i ailagor yn y Flwyddyn Newydd – ar ôl ennill cyllid
Stori lawn

Dysgwch mwy trwy ddarllen ein paneli arddangos (14-01-2013)

Mae'r tim wedi paratoi tri phanel arddangos sy'n crnhoi beth dyn ni'n wneud, i'w defnyddio mewn digwyddiadau cyhoeddus. Darllenwch arlein.
mwy

Ai chi yw'r person i ni? (11-01-2013)

Rydym yn penodi 2 reolwr ar gyfer prosiect Siop Cynfelyn.

Siop gymunedol yn symud yn ei blaen. (07-06-2012) (30-07-2012)

Mwynhau paned yn ystod y diwrnod agored / Enjoying a cuppa during the April Open Day

Mwynhau paned yn ystod y diwrnod agored / Enjoying a cuppa during the April Open Day

delwedd fwy
Mae cynlluniau i ailagor garej, siop a chaffi Cletwr yn Nhre'r Ddôl yn symud yn eu blaenau, wedi digwyddiad cymunedol llwyddiannus dros ben ym mis Ebrill.


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration