Dosbarthu i'ch cartref neu gasglu o'r siop



Yn ystod yr argyfwng COVID-19 presennol mae'r siop yn Cletwr yn parhau i fod ar agor ac yn darparu gwasanaeth i'n cymuned.

Fodd bynnag, er mwyn lleihau'r risg o gyswllt personol, rydym yn annog ein cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw ac i naill ai gasglu eu harcheb yn ddiweddarach o'r maes parcio neu gael ei ddanfon at eu drws gan ein gwirfoddolwyr

Gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn credyd dros y ffôn neu trwy ddefnyddio'ch cyfrif credyd cefn. Os nad oes gennych gyfrif gallwch agor un yma.

Gallwch lawrlwytho ffurflen archebu (y mae angen ei chwblhau yn Microsoft Word neu debyg) ac yna ei hanfon yn ôl i cletwr@cletwr.com

Fel arall gallwch ffonio 01970 832113 gyda'ch archeb.

Cadwch yn ddiogel.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration