Basgedi Nadolig o Siop Cynfelyn

Yn ôl oherwydd galw mawr!

Bu llawer o bobl yn falch iawn i dderbyn basged Nadolig gan Siop Cynfelyn y llynedd. Maen nhw bellach ar gael ar gyfer 2016! Mae 'na ddewisiadau o gynnyrch Cymreig, cwrw Cymreig, basgedi i Fam ac i Dad, basgedi llawn siocled a llawer o ddanteithion eraill. Rhywbeth at bob dant a phob poced. Neu rydych chi'n gallu creu eich dewis eich hun...

Dewch i mewn i'r siop i weld rhai enghreifftiau ac archeb eich anrhegion Nadolig i gyd heddiw. Ac os rydych chi'n byw ymhell pell i ffwrdd ac eisiau rhoi basgedi i rywun sy'n byw yn lleol, ffoniwch neu e-bostio a chawn weld beth rydyn ni'n gallu gwneud i'ch helpu.

...Neu cewch lawrlwytho ffurflen archebu yma


Hamper

Rhywbeth i Dad

Hamper

Rhywbeth i bawb

Hamper

Rhywbeth i Fam-gu

Hamper

ac i'r plant
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration