Arbedwch arian wrth brynu tanwydd


Dyddiadau archebu arfaethedig 2018: 26ain Ionawr, 27ain Ebrill, 27ain Gorffennaf, 26ain Hydref

Archeb Olew Cyntaf


Fe aeth ein harcheb olew cyntaf i mewn ym mis Chwefror 2015, am dros 7000 litr. Achubwyd aelodau'r grŵp dros £300 o bunnau. Yn Ionawr 2018 wnaethon ni archebu 27,500 liter, gan arbed tua 7c/liter, cyfanswm o bron £2000 i bobl yr ardal. Felly, pam ydych chi'n aros...?

Mae aelodaeth y grŵp ar agor i drigolion Taliesin, Tre'r Ddôl, Talybont, y Borth ac Eglwysfach/Ffwrnais.

Beth yw Clwb Clyd?


Cafodd Clwb Clyd ei lansio’n wreiddiol gan Gyngor Ceredigion. Ei nod yw helpu pobl drwy gynnig cyngor a chymorth ymarferol ynglŷn ag inswleiddio ac effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Un o’i weithgareddau yw helpu i greu cynghreiriau i brynu tanwydd. Roedd 14 o’r rhain eisoes ar waith yng Ngheredigion pan lansiodd Cwmni Cymunedol Cletwr ei cynghrair o’r fath yn ein hardal ni yn 2015. Y syniad yw bod criw o bobl yn dod at ei gilydd i drefnu gostyngiadau swmp ar gyfer prynu olew gwresogi (ac efallai pethau eraill e.e. LPG). Bydd yr olew’n dal i gael ei ddosbarthu i’ch cartref a byddwch yn dal i dalu’r cwmni olew’n uniongyrchol. Mae adroddiadau gan gynghreiriau sydd eisoes ar waith yn awgrymu y gall gostyngiadau 5c+ y litr ar olew gwresogi fod yn bosibl.

Ymunwch â'r Grŵp


Os oes gennych diddordeb yn y cynllun a wnewch chi lenwi’r ffurflen isod (does dim rhaid i chi archebu olew bod tro):
Pa danwyddau yr ydych chi’n eu defnyddio a thua faint rydych yn ei ddefnyddio bob blwyddyn (maint neu gost)?
Olew
Maint o olew
LPG (tanc)
Maint o LPG
Nwy potel
Maint o nwy potel
Trydan
Maint o drydan
Coed
Maint o goed
Glo ayyb
Maint o lo ayyb
ac amdanoch chi:
Enw
Cyfeiriad
Cod post
FFôn
Nodiadau (unrhyw gwybodaeth arbennig
e.e. angen tancer bach,
lleoliad y tanc olew
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)
Côd diogelwch
Rhowch y nodau yn y delwedd uchod i mewn yma.

Cliciwch yma i ddangos côd gwahanol

  Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration