Cefnogi'r iaith Cymraeg yn y gymuned


Rhai o'r bobl yn mynychu sesiwn 'Dal ati'

Mae canran mawr drigolion Gogledd Ceredigion yn siarad Cymraeg. Mae llawer o'r teithwyr sy'n galw i mewn am baned a chacen hefyd yn medru'r iaith. Mae Cwmni Cletwr yn frwd yn ei gefnogaeth ymarferol i'r iaith Cymraeg fel iaith byw, bob dydd yn y gymuned.

Mae llawer o'n staff a gwirfoddolwyr yn ddwy-ieithog, ac yn wrth eu bodd defnyddio pa iaith bynnag sy'n well gan ein cwsmeriaid.

Ymhlith gweithgareddau eraill rydyn ni:

wedi trefnu dosbarthiadau Cymraeg ar gyfer ein gwirfoddolwyr
yn trefnu sesiynau misol 'Dal ati' lle mae dysgwyr a siaradwyr rhugl yr iaith yn gallu sgwrsio dros banad.
yn dangos ffilmiau Cymraeg (gydag is-deitlau Saesneg)
Welsh magazines for sale in the shop

Welsh magazines for sale in the shop

yn cael sesiynau adrodd straeon Cymraeg ar gyfer plant ifanc
wedi gosod llyfrgell o lyfrau Cymraeg, addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl. Cewch gael benthyg ohonyn nhw am ddim. Derbyniwyd cymorth ariannol am hyn gan 'Ras yr Iaith' a Chronfa Eleri.

Some of our range of Welsh books

Some of our range of Welsh books

Mae ystod o lyfrau Cymraeg ar gael yn y siop, gyda deunydd ar gyfer dysgwyr yn ei plith. Rydyn ni hefyd yn gwerthu sawl cylchgrawn Cymraeg, gan gynnwys 'Papur Pawb', ein papur bro lleol.

Rydyn ni'n ceisio creu mwyafrif ein deunydd argraffedig yn ddwyieithog, gan gynnwys ein gwefan, cylchlythyr, posteri a negeseuon ar Facebook.

Fel canlyniad rydyn ni wedi derbyn tystysgrif lefel Arian gan Siarter Iaith Ceredigion.

Hefyd, yn 2015, derbynion ni wobr o £100 gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth fel 'Grŵp Cymraeg y Flwyddyn'.

Winners of the 2015 Welsh Group of the Year

Ennillwyr 'Grŵp y Flwyddyn' 2015

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration