Gwasanaeth swmp-archebu


Mwynhewch y pethau da mewn bywyd - mewn swmp!

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth swmp-archebu oddi wrth nifer o'n cyflenwr.

Mae rhai yn arbenigo mewn cynnyrch llysieuol, masnach deg, organig, moesegol a naturiol, ond mae eraill yn fwy 'safonol'.

Drwy brynu nwyddau mewn swmp drwy Siop Cynfelyn dim ond prisiau cyfanwerthu + 10% y byddwch yn eu talu, fel arfer dyna 15% oddi ar brisiau manwerthu arferol.

Ydych chi eisiau rhywbeth arbennig nad ydyn ni’n ei stocio? Siocled heb gynnyrch llaeth? Cynhyrchion gwallt a harddwch naturiol? Cewynnau bioddiraddiadwy? Ydych yn bwyta llwythi o gorbys neu aeron goji? Os felly, edrychwch drwy gatalog Suma a chyflwyno’ch archeb. Cewch eich syfrdanu gan yr hyn sydd ar gael. Gallwn hyd yn oed archebu bwydydd sydd wedi’u hoeri neu’u rhewi: oes gan rywun ffansi hufen iâ llaeth coconyt Mango a Leim, dwedwch?

Fel arfer, rydym yn archebu yn wuthnosol.

Gofynnwch wrth y til am gatalog a ffurflen archebu wedyn eisteddwch i lawr i'w darllen dros paned o'n coffi bendigedig.

'Tasech chi'n gwybod beth yn union rydych chi eisiau, cewch lawrlwytho ffurflen archebu yma.
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration