Caffi Cletwr

Hanes byr

Cletwr Café and Hen Gapel, 1960s?

Cletwr Café and Hen Gapel, 1960s?

Fel llawer o syniadau da, yn y dafarn leol y dechreuodd y syniad o sefydlu grŵp cymunedol i ailagor Garej Cletwr. Grŵp o bobl leol wnaeth gychwyn arni a nhw yw’r bobl allweddol o hyd sy’n dal ati i wneud yn siŵr bod y prosiect yn digwydd.

Mae Garej Cletwr yn chwarae ran bwysig ym mhentre Tre’r Ddôl ers bron i 50 mlynedd. Wedi’i adeiladu gan dad y perchennog presennol, Huw Lewis, yn ôl yn y 1960au, mae wedi cynnig lle cyfleus i ymwelwyr gael hoe fach ers hynny. Hefyd, wrth gwrs, ar hyd yn blynyddoedd, dyma oedd ‘siop y pentre’ – lle i’r brodorion gael clonc yn ogystal â phrynu nwyddau hanfodol.

Pan gaeodd yn 2010, collwyd gwasanaeth gwerthfawr – ac ar ôl 12 mis esgorwyd ar y syniad o ei ailagor ar ffurf menter gymunedol ddielw.

Erbyn hyn, gyda chefnogaeth y gymuned, mae'r siop a chaffi wedi ail-agor fel busnes cymunedol ym mis Mai 2013. Mae gennym gynlluniau mawr i ehangu'r prosiect, gydag adeilad newydd ac ystod eang o wasanaethau i helpu'r gymuned. Darllenwch mwy am ein cynlluniau

Y Syniad Mawr >>Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration