Pwy ydyn ni?


Shelagh Hourahane, Tom Cosson, Elin Jones A.C., Ellen ap Gwynn (Arweinydd / leader, Cyngor Ceredigion)

Shelagh Hourahane, Tom Cosson, Elin Jones A.C., Ellen ap Gwynn (Arweinydd / leader, Cyngor Ceredigion)


Cwmni cyfyngedig trwy warant yw Cwmni Cymunedol Cletwr (rhif 08039632) a reolir gan fwrdd rheoli sydd wedi’i ethol. Crëwyd y cwmni’n ffurfiol ar 20 Ebrill 2012.

Gall pawb fod yn aelod o’r cwmni a chymryd rhan weithredol yn y busnes.

Mae Cynllun y Prosiect wedi’i lunio ar ôl sesiynau ymgynghori â phobl leol – mae pawb wedi cael cyfle i ddweud beth maen nhw eisiau gan y fenter newydd.

Gellir gweld y datblygiadau diweddaraf ar ein tudalen ProsiectDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration